Kavel 02-03

Kavel 02-03 is gelegen op de hoek van het blok en ligt aan de noordzijde van Centrumeiland, aan de kant van de Pampuslaan. De kavel grenst aan één zijde aan een gezamenlijke binnenstraat en aan de twee voorzijdes aan twee groenstroken. Het zelfbouwkavel is geschikt voor minimaal 10 en maximaal 20 woningen.

Ons kavel maakt onderdeel uit van een groter kavel die bestaat uit een kavel voor sociale woningbouw, een kavel die wordt ontwikkeld in medeopdrachtgeverschap (MO), een passantenpension en uit kavels voor Samen in het Klein en Individuele Zelfbouw.

Plattegrond van kavel 02-03 op Centrumeiland IJburg Amsterdam
Kavel 02-03 is oranje gekleurd

Hieronder een paar feitjes op een rij: 

Grootte kavel: 700 vierkante meter
Bruto vloeroppervlak: maximaal 2.200 m2 
Aantal woningen: 10 tot 20
Bouwhoogte: Deze is minimaal 12 meter en maximaal 17 meter 
Parkeren: Parkeren (o.a. auto en fiets) wordt inpandig opgelost. Parkeervergunningen in de openbare ruimte worden op Centrumeland niet verleend
Rainproof: Hemelwater wordt op de eigen kavel opgevangen en verwerkt 
Energie: Een warmte- en koudeopslag zorgt voor duurzame warmte en verkoeling 
Zelfbewoningsplicht: Er geldt een zelfbewoningsplicht van 5 jaar vanaf de ingangsdatum van het erfpachtrecht 

Wil je meer weten over kavel 02-03? Download dan de brochure CPO-kavel 02-03 van de gemeente Amsterdam. 

Kavel 02-03, nu nog een lege zandvlakte
Kavel 02-03. Nu nog een lege zandvlakte, maar straks bebouwd met een appartementencomplex

Centrumeiland

Centrumeiland is de grootste zelfbouwlocatie in Amsterdam en bestaat voor 70 procent uit zelfbouwwoningen. In totaal komen er op Centrumeiland 1.300 tot 1.500 woningen en is daarmee het dichtstbevolkte gedeelte van IJburg. 

De bouwblokken verspringen ten opzichte van elkaar en variëren in grootte. Hierdoor ontstaan er geen lange doorgaande lijnen, maar pleinen, groene plekken en korte straten.

Bijzonder aan het eiland is het hoogteverschil. Het centrale plein met daaraan een basisschool ligt op
het hoogste punt, een terp van circa 5,50 meter boven NAP. Vanaf het plein loopt het eiland af richting de oevers. Trappen en hellingen om de hoogteverschillen te overbruggen geven de openbare ruimte een eigen karakter.

Voorzieningen

Op verschillende plekken is er ruimte voor kleinschalige voorzieningen in de plinten van de gebouwen gereserveerd. Aan de Pampuslaan is straks ruimte voor grotere maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Een basisschool komt aan het centrale plein te liggen in de autovrije zone. Het stedelijk karakter van de openbare ruimte is voornamelijk gericht op de fietser en voetganger. In deze autoluwe wijk is de auto te gast.

Openbaar vervoer

Een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer is bij een autoluwe wijk belangrijk. Er is een reservering voor een halte van de IJtram, tram 26, bij de ontsluiting op de Pampuslaan. De lijn zal doorgetrokken worden vanaf het Haveneiland.
Naar verwachting zal dit in elk geval tot en met 2025 duren. Op de Pampuslaan ligt de reservering voor een tweede en derde hoogwaardige OV-lijn tussen Zuidoost en Strandeiland (vanaf eind 2024) en tussen Weesp en Strandeiland (vanaf eind 2025). Tot die tijd is buslijn 66 (richting Zuidoost) met een halte op de Muiderlaan
de enige OV-lijn.

Strand

Nabij het kavel ligt op loopafstand het strand. Onder brug 2080 (Lee Millerbrug) komen paviljoens voor activiteiten op het water en het strand. Er kan bijvoorbeeld een restaurant komen of een watersportclub. De paviljoens grenzen direct aan het strand.

Centrumeiland en Strandeiland met alle nieuwe toekomstige bruggen

Bij brug 2080 wordt ook een steiger gebouwd. Via de steiger is het mogelijk om onder de brug door te wandelen voor een rondje Strandeiland. De brug zorgt dus niet alleen voor een goede verbinding, maar geeft ook de gelegenheid aan de bewoners om te wandelen en elkaar te ontmoeten.

Impressie paviljoen zuid, Grimshaw Architects
Impressie paviljoen Noord/brug 2080, Grimshaw Architects

Contact

We zijn nog op zoek naar bouwgroepleden. Heb je interesse om samen met ons te bouwen? Neem dan contact met ons op.