Voorlopig ontwerp

Samen zijn wij tot een voorlopig ontwerp gekomen. Dit betekent dat de basis er ligt, maar dat er nog definitieve keuzes gemaakt moeten worden over bijvoorbeeld de materialen. Dit doen wij in de definitieve ontwerpfase.